درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصى صورتش را شست و مشغول شستن دست راستش بود كه بادى از او خارج شد وضو را بايد از سر بگيرد ولى هنوز رطوبت و آب بر صورتش هست آيا مى‏تواند بدون ريختن آب مجدّد به نيّت وضوى دوباره صورت را دوباره بشويد با همان آب قبل؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد از اوّل به نيّت وضو آب به صورت بريزد و اعضاء وضو را بشويد.

مشاهده کامل

شخصى زير باران با شير آب وضو مى‏گيرد در حال شستن دست راست و چپش قطرات باران هم بر دست¬هايش مى‏ريزد آيا اگر آن قطرات را هم با نيّت شستن دست چپ و راست بشويد وضوى او اشكال دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر نيّت كند كه آب باران هم جزء آب وضو باشد و یا آب باران به حدی کم باشد که آب وضو بر آن غلبه کند،وضو صحيح است.

مشاهده کامل

شخصى در وضو بعد از شستن صورت و دست راست يك مقدار آبى مجدداً روى صورت مى‏ريزد و بعد دست چپ را مى‏شويد و سپس مسح سر و پاها را انجام مى‏دهد آيا اين وضو صحيح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وضو صحيح است ولى اگر آب دست براى مسح به هر عنوان كم بيايد، نمى‏توان از آب صورت استفاده كرد.

مشاهده کامل

اگر در وضو، آب بر دست چپ ریخته باشیم ولی هنوز بر شستن آن مباشرت نکرده باشیم آیا می توانیم با کف دست چپ، به آب دست بزنیم؟ همچنین اگر با کف دست راست، دست به آب بزنیم آیا می توانیم با همین کف دست راست، دست چپ را به نیّت وضو بشوییم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آب وضو عرفا غلبه بر آب غیر وضو دارد، اشکال ندارد گرچه احتیاط بهتر است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن