درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

حکم تخریب محیط زیست که موجب ضرر و زیان عمومی است نظیر آلوده ساختن رودخانه ها، نهرها و دریاچه ها چه از طریق پساب شیمیایی کارخانجات و چه از طریق دیگر که منجر به آسیب رساندن یا نابودی محیط زیست، آبها و دریاها می شود و همچنین دیدگاه فقهی درباره تخریب جنگل ها و مراتع که از انفال می باشد چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تخریب منابع طبیعی از قبیل جنگلها و نهرها و آبها شرعاً حرام است و مسئولین باید راههای مناسب را جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در نظر بگیرند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن