درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر چیز نجسی را که باید دوبار بشویند یک بار بشویند ولی مقدار آبی که با آن یک بار می شوید بیشتر از مقدار آبی باشد که دوبار می شوید آیا آن چیز پاک می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در جایی که تعدد مرتبه برای شستن معیّن شده باشد ( همانند شستشو با آب قلیل) باید به آن عمل نمود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن