درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصى بعد از گرفتن وضو شكّ مى‏كند كه مسح پا كرده است يا خير تكليف چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر شک در انجام مسح پاى راست كند، وضو صحيح است و اگر شكّ در انجام مسح پاى چپ نمايد، چنانچه مدّت زيادى از وضو گرفتن گذشته و شكّ كرده و يا آنكه وارد نماز شده، گرچه زمان زيادى هم نگذشته باشد، وضو صحيح است.

مشاهده کامل

اگر كسى به علّت مشكل مفاصل كمر به هيچ طريقى نمى‏تواند مسح پاها را انجام دهد البته با سختى و درد تمام مى‏تواند بنشيند و با دست چپ پاى راست و بالعكس را مسح بكشد البته ممكن است موالات بهم بخورد تكليف چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر براى او مشقّت فراوان دارد بايد نايب بگيرد تا مسح كند و احتياطاً بعد از وضو تيمّم هم بنمايد.

مشاهده کامل

بعضی از بانوان به ناخن پاهایشان به غیر از انگشت کوچک پا لاک می زنند. آیا این افراد می توانند مسح پا را فقط روی انگشت کوچک که لاک نخورده است انجام دهند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بنا بر احتیاط واجب باید تمام کف دست را بر پشت پا گذاشته و تا مفصل بکشد. لذا نمیتواند تمام انگشتهای پا غیر از انگشت کوچک را لاک بزند

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن