درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

امام و خطیب جمعه برای مدّت یک، دو و یا سه سال بخواهد در شهری اقامت کند و از منظر تقلید یا اجتهاد خود، حکم وطن را دارد و نمازش تمام است و می تواند نماز جمعه را اقامه کند. حال مأمومین که تقلید یا اجتهادشان بر خلاف این نظر باشد و از دید اینها نماز خطیب جمعه باید شکسته باشد می توانند به او اقتدا نمایند؟ حال اگر مسئله بالعکس باشد تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتي که نماز خطیب جمعه از منظر تقلید یا اجتهاد مأمومین باطل باشد، نمی توانند اقتدا کنند؛ لذا اگر از نظر مأمومین امام جمعه حکم مسافر دارد، نمی توانند اقتداء کنند.

مشاهده کامل

وکیل مرد و زن، مقلّد مرجعی است که اجازه می دهد از طرف مرد و زن در عقد ازدواج وکیل شود امّا مرد و زن مقلّد مرجعی هستند که تعدّد وکیل موجب و قابل را شرط می داند حال طبق نظر وکیل عمل شود یا موکّلین؟ اگر موضوع بالعکس باشد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید در اینگونه موارد به احتیاط عمل شود یعنی دو نفر، وکیل برای ایجاب و قبول شوند مخصوصا در مواردی که مرجع مرد و زن اینگونه نظر بدهد.

مشاهده کامل

با توجّه به این که اختلاف فتوا در صورت های مختلف تلقیح وجود دارد، پزشک باید بر اساس حکم مرجع تقلید خود عمل کند یا مرجع تقلید بیمار؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای کارهایی که پزشک می خواهد انجام دهد باید طبق فتوای مجتهد خود پزشک عمل شود و نسبت به کارهایی که وظیفه زن است باید زن طبق فتوای مجتهد خود عمل کند.

مشاهده کامل

آیا تعدّد مراجع تقلید در یک زمان و عصر صحیح است در حالیکه در عصر انبیاء و ائمّه یک نفر به عنوان امام و پیشوای مؤمنین بوده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تعدّد مراجع، صحیح است و بر مقلّد لازم است که تفحّص کند تا اعلم را تشخیص دهد و مقایسه مجتهدین با امام معصوم علیه السلام اشتباه است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن