درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

نوعی از آرایش ابرو در آرایشگاه های زنانه صورت می گیرد مشهور به تتو (یعنی ابرو را به نحوی باریک و کشیده می کنند که برای همیشه ثابت می ماند) حکم آن چیست؟ وضو گرفتن با آن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب اضرار به بدن و خون آمدن باشد حرام است ولی اگر تتو زیر پوستی باشد، بعد از تتو، وضو گرفتن اشکال ندارد.

مشاهده کامل

خالکوبی و آرایش های دائمی چه حکمی دارد؟ حکم آن ها برای وضو و غسل چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خالکوبی جایز نیست و آرایش¬های دائمی هم اگر موجب ایجاد مانع عمدی در اعضای وضو و غسل باشد جایز نیست امّا اگر انجام گرفت و امکان برطرف کردن آن شرعا وجود نداشته باشد و موجب عسر و حرج شدید و ضرر برای بدن باشد، وضو

مشاهده کامل

برخی افراد برای محافظت از زخم، روی آن چسب می زنند و پس از بهبودی آن را برمی دارند امّا به دلیل مادّه چسبنده ای که در آن ها وجود دارد بر روی جای زخم اثر می گذارد. آیا برطرف نکردن این اثر، سبب بطلان وضو می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مانع وضو است و لذا وضو را باطل می کند.

مشاهده کامل

بعضی از بانوان برای یقین از این که جایی از اندامشان برهنه نماند از پارچه های نازکی تحت عنوان ساق دست یا کلاهی که مخصوص روی سر است استفاده می کنند. آیا با وجود این پارچه های نازک می توانند وضو بگیرند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید پارچه را کنار بزنند و بر روی پوست بدن وضو گرفته و سر را مسح کنند مگر یقین کنند که پارچه به قدری نازک است که آب به پوست دست و فرق سر می رسد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن