درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی در زمان حیات خود قطعه زمینی یا پولی به پسر بزرگ خود داده است که برای خود ماشین سنگین بخرد و به پسرش گفته این پول، حقّ ارث خواهرانت می باشد که باید بعد از مرگ من به آنها بدهی. الآن چند سال از فوت پدر گذشته و دختران مطالبه ارث نموده اند. آیا این برادر، پول را به ارزش سابق بدهد یا طبق زمان حاضر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که پدر به او قرض داده، همان مقدار پول را بدهکار است گرچه اگر تفاوت فاحش در قیمت ایجاد شده است با قیمت فعلی مصالحه شود و در صورتی که ماشین مذکور را به جهت خواهران خریده باشد باید با قیمت فعلی محاسبه

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن