درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

بنده مقیّد هستم تا تکلیفی اعم از ادا و قضا بر ذمّه ام نباشد. آیا قضای نمازها و روزه هایی که به واسطه ایّام عادت نتوانسته ام بگیرم بر من واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نمازهایی که در حال حیض خوانده نشده قضا ندارد؛ امّا روزه هایی را که یقین دارید در ایّام عادت نگرفته اید باید قضا شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن