درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

کسی که غرق می شود و جسدش پیدا نمی شود و همچنین شخصی که ناپدید شده، آیا نماز وحشت دارند؟ اگر داشته باشد چه زمانی می توانند آن را بجا بیاورند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر وقت که می خوانند به نیّت رجاء انجام شود ولی قبل از نماز وحشت، صدقه تأکید بیشتری شده است که مؤمنین از این مسأله غافل هستند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن