درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

كسى نماز جمعه را خواند، بعد نماز عصر را، چون جاهل بود به نيّت جمعه، دو ركعتى نماز را شروع كرد ولى چهار ركعتى خواند، نمازش چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در ذهنش نماز عصر بوده، ولى اشتباهاً به جمعه نيّت كرده، اشكالى ندارد، ولى در غير اين صورت نماز باطل است و بايد عصر را اعاده نمايد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن