درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر کسی در روز ماه رمضان به علّت اغوای شیطان، تصمیم گرفت روزه¬اش را باطل کند لکن قبل از اینکه عملی که روزه را باطل می کند انجام دهد، از تصمیم خود منصرف شد؛ حکم روزه¬اش چیست؟ اگر این امر در روزه غیر ماه رمضان پیش آید چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در روزه ماه مبارک رمضان روزه باطل است و باید قضای آن روز را بگیرد و اگر در روزه غیر ماه رمضان که معیّن نباشد، بوده باشد چنانچه مجدّداً تا قبل از زوال از نیّت خود برگردد و قصد روزه کند روزه اش صحیح می

مشاهده کامل

شخصی در ماه رمضان مسافر بوده و بعد از اذان ظهر به وطن خود می رسد؛ با توجّه به اینکه در سفر افطار نکرده است آیا می تواند روزه بگیرد؟ (با این توضیح که چون وقت باقی بود نماز ظهر و عصر را در بین راه نخواند بلکه بعد از رسیدن به وطن، نماز را کامل خوانده است).

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبل از ظهر شرعی به حدّ ترخّص شهر خود نرسیده باشد نمی تواند روزه بگیرد و باید روزه را بعدا قضا نماید.

مشاهده کامل

مسافری در سفر محتلم شده و غسل نمی کند و قبل از ظهر وارد وطن خود و یا جائی که می خواهد ده روز در آن بماند می شود؛ حال اگر بخواهد روزه معیّن و یا غیر معیّن و یا مستحبّی بگیرد آیا می تواند قبل از ظهر غسل کند و نیّت روزه کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در روزه واجب مشکل است ولی در روزه مستحبی مانعی ندارد.

مشاهده کامل

تعیین نوع در چه روزه هایی واجب است و منظور از تعیین اجمالی چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مواردی که ماهیت روزه ها متفاوت است (مثل روزه نذر و کفاره) باید معین کند چه نوع روزه ای می گیرد ولی در غیر این صورت مثل روزه ماه رمضان تعیین اجمالی کفایت میکند یعنی همین که در ماه رمضان قصد داشته باشد روزه

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن