درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

نظر خود در خصوص وظیفه شرعی مکلف در فرضی که قوانین جمهوری اسلامی ایران با فتوای مکلف اجتهادا یا تقلیدا مطالبق نباشد بفرمائید ؟ در مواردی که قانون عمل یا ترک یکی از اطراف تخییر شرعی را الزام کند مانند اینکه قانون الزام به پرداخت یکی از موارد شش گانه دیه کند و از موارد دیگر منع نماید ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ولیّ فقیه در این امور ضرورت تشخیص داد که این قانون باید عمل شود باید به قانون عمل شود و لو آنکه به طبع اولی مخالف حکم مجتهد آن فرد باشد.

مشاهده کامل

یک فقیه جامع الشّرائط، در عصر غیبت معصوم علیهم السلام کدام یک از مناصب ذیل را دارا می باشد؟ ولایت فقهی، ولایت سیاسی، ولایت مالی و اقتصادی، ولایت بر نَفس، ولایت بر عِرض، ولایت معنوی، ولایت از نوع ادواری یا دائمی بودن آن، ولایت از نوع مطلقه یا مقیّده بودن آن، ولایت از نوع انتصابی، انتخابی، اکتسابی یا انتسابی بودن آن؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ولایت برای فقیه از جانب امام زمان عج به فقهاء جامع الشّرائط تفویض گردیده که در حدود و اختیارات آن بین فقها اختلاف است ولی به نظر ما، ولایت مطلقه است و هر امری که در زمان حضور امام علیه السلام، ایشان انجام می دهند

مشاهده کامل

آیا ولیّ فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام ولایت مطلق دارد؟ اگر چنین باشد کسانی که ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند آیا به مسلمان بودنشان خللی وارد نمی شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما:ولایت فقیه، ولایت مطلقه است ولی چون یک بحث نظری است لذا کسی که این مطلب را قبول نداشته باشد خللی به اسلام او وارد نمی شود..

مشاهده کامل

ولایت مطلقه را توضیح دهید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما:این مسئله جای بحث زیاد دارد لکن آنچه از روایات فهمیده می شود این است که در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر عج مجاری امور مسلمین بدست فقیه جامع الشّرایط سپرده می شود و اموری را که در زمان حضور، باید امام علیه السلام انجام دهد

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن