درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر در بين وضو مانعى ببيند آيا بايد مانع را برطرف كند و وضو را از سر بگيرد و يا اينكه مى‏تواند مانع را برطرف كند و وضو را ادامه دهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موالات به هم نمی‌خورد مانع را بر طرف کند و با رعایت ترتیب وضو را ادامه دهد، و اگر موالات به هم می‌خورد مانع را بر طرف کند و وضو را از سر بگیرد.

مشاهده کامل

بعد از زخم معمولاً روى پوست و در مكان زخم زردآبه‏اى بسته مى‏شود كه معمولاً سفت مى‏گردد و با كندنش خون جارى مى‏گردد آيا اين زردآبه سفت شده حكم پوست را دارد و به گرفتن وضو و غسل اشكالى وارد نمى‏كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر زردآبه است، پاك و با آن وضو گرفتن يا غسل كردن اشكال ندارد.

مشاهده کامل

منطقه ما جويبار است از اين جوي¬هايى كه بين مردم مشترك مى‏باشد بعضى از شركاء به سنّ تكليف نرسيده‏اند آيا وضو گرفتن از اين آب كه مشترك است چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون عرفاً اينگونه موارد صدق تصرّف نمیکند كه موجب اضرار به صغير شود، اشكال ندارد و اگر هم تصرّف صدق كند چون بناء مردم در اينگونه تصرّفات است، اشكال ندارد.

مشاهده کامل

اگر خون مردگى زير پوست جمع شود چگونه بايد وضو گرفت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: لازم نيست خون را از زير پوست خارج كند، مگر آنكه پوست سوراخ شده باشد كه خون زير پوست موجب گردد، اطراف آن نجس شود كه در اين صورت بايد خون را خارج كنند و اگر امكان نداشته باشد وضوى جبيره بگيرد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن