درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در بعضی از مکان هایی که دستشویی موجود است شخصی جلوی درب ایستاده و از افرادی که از دستشویی استفاده می کنند هزینه ای دریافت می کند. اگر کسی پولی به آن شخص ندهد و با آب آن دستشویی وضو بگیرد آیا وضوی این شخص صحیح است؟ نماز این فرد با آن آب وضو چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آن فرد مالک دستشویی است و یا از طرف مالک برای این کار منصوب شده است و آب نیز برای مالک باشد، باید پول آب به آنها داده شود و الّا وضو و نماز اشکال دارد. .

مشاهده کامل

اگر شخصی بدون خرید انشعاب و به صورت غیر قانونی از آب و برق استفاده کند و یا اینکه با دست زدن به کنتور آب و برق، مصرف آنها را به حداقل برساند وضو و غسل او ـ خصوصاً اگر از آبگرمکن برقی استفاده می کند ـ چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وضو و غسل و اعمالی که به وضو و غسل مرتبط است باطل نیست، ولی مرتکب گناه شده و پول آب و برق را ضامن و در ذمه اوست و باید پرداخت شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن