درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در بیشتر اسناد بین المللی و منطقه ای در موارد مظنون، بر تقدّم اماره مجرمیّت بر اصل برائت تأکید شده است. آیا می توان به صورت استثنایی در امر مبارزه با پول شویی در حقوق اسلامی آن را پذیرفت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که اماراتی دال بر تحقّق بزهکاری وجود داشته باشد و از نظر مصداق بتوان تمسّک به عناوین کلی مثل رشوه، اختلاس، کلاهبرداری و امثال آن نمود، اماره مجرمیّت مقدّم بر اصل برائت است ولی در صورتی که اینگونه امارات تحقّق پیدا نکند، اصل

مشاهده کامل

آیا آیه مربوط به محاربه می تواند ملاک جرم انگاری پول شویی باشد؟ با توجّه به اینکه پول شویی به صورت گروهی و سازمان یافته انجام می گیرد آیا می توان پول شویان را که در جامعه مفسده به بار می آورند و باعث اختلال نظام اجتماعی می شوند و سلامت جامعه را تهدید می کنند مورد حکم فساد فی الأرض قرار داد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: افساد فی الأرض احتیاج به اثبات دارد و اگر حاکم شرع تشخیص دهد که اعمال انجام شده موجب فساد فی الأرض می شود به طوری که برای جامعه زیانهای فراوانی دارد و مصداق فساد فی الأرض است، می تواند حکم به افساد فی الأرض کند.

مشاهده کامل

همان طور که مستحضر هستید پول شویی مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن و یا بسیار دشوار گردد. در فرآیند پول شویی، پول ناپاک یا غیر قانونی (وجوه و عواید غیر قانونی) ـ که حاصل فعّالیّت های مجرمانه مانند عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قاچاق اسلحه و مهمّات، قاچاق انسان و نظائر آن، و همچنین برخی جرائم مالی مانند کلاهبرداری، رشوه، ربا و … است ـ با گذر از مراحلی، شسته شده و تبدیل به پول پاک و تمیز گردیده و شکل پول قانونی به خود می گیرد. با این توضیحات، آیا پول شویی در اسلام عملی ممنوع و حرام است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: پول شویی حرام و ممنوع می باشد. و یکی از پدیده های بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور است که باید با قاطعیّت با آن مبارزه گردد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن