درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

هرگاه شخصی دچار مرگ مغزی باشد و فردی دیگر برای زنده ماندن نیاز به یکی از اعضای او مثل قلب او دارد، آیا جایز است از اعضای او استفاده نمود یا خیر و اگر جایز است، بدون اذن یا با اذن؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جدا کردن و تشریح اعضای فرد دچار به مرگ مغزی جایز نیست مگر کارشناسان پزشکی تشخیص دهند که هیچ راهی برای زنده ماندن فرد مسلمان جز اهدای قلب فرد مرگ مغزی نیست و حیات او منحصر به اهدای قلب باشد و امکان حیات فرد مرگ

مشاهده کامل

در مواردی که زندگی فرد بیماری منوط به پیوند اعضایی نظیر قلب، کلیه، ریه و سایر اعضاء باشد، آیا می‍توان از اعضای بیماران مرگ مغزی که امکان اجازه از ولیّ آن‍ها نیست استفاده نمود یا خیر؟ در صورت مجاز بودن اگر بعداً ولی متوفی پیدا شود و از این کار ناراضی باشد تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جدا کردن اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده است جایز نیست.

مشاهده کامل

آیا قطع عضو بدن فردی که دچار مرگ مغزی شده است، جهت آزمایشات علمی یا پیوند علمی یا پیوند به افرادی که نجات جان آن‍ها به این گونه اعضاء بستگی دارد با اذن ورثه آن فرد یا مجتهد جامع الشرایط جایز است یا بایستی خود فرد در زمانی که سالم بوده است وصیت کرده باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قطع عضو فرد مرگ مغزی جایز نیست.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن