درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

یکی از دوستان بنده که شیعه هم هست نسبت به بعضی از فروعات دین اهمال کاری می کند، مثلاً با صحّت بدن در ماه رمضان روزه نمی گیرد، این در حالی است که عالم به احکام هم می باشد و البتّه ما و دیگرانی را که روزه می گیرند را استهزاء می کند، آیا این فرد کافر است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر روزه و دیگر واجبات ضروری دین را انکار نمی کند، کافر نیست.

مشاهده کامل

اخیراً برخی جوانان ساده لوح شیعی از روی جهل، دم از گروه های انحرافی غرب می زنند و یا از گردن بندهای صلیب استفاده می کنند نظر مبارک شما چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: انداختن صلیب جایز نیست و شکی نیست که اینگونه انحرافات ناشی از جهل نسبت به فرهنگ غنی تشیّع و ناشی از ضعف هویّت دینی است که باید در حدّ توان آنها را راهنمایی کرد و از اینگونه انحرافات اخلاقی برحذر داشت.

مشاهده کامل

اگر فرد مسلمانی، بسیاری از اصول و فروع اعتقادی و فقهی اسلام را بدلیل جهل (بسیطه یا مرکّبه) انکار یا انتقاد نماید حکم طهارت وی چیست؟ (خصوصاً آنکه وی مسائلی را که انکار می نماید، می پندارد که در زمره خرافات یا احکام سالبه و یا ثانویّه … می باشند)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمدا و از سر آگاهی انکار ضروریّات دین کند، مرتد است و نجس می باشد و اگر جاهل باشد باید او را آگاه نمود و اگر باز هم پافشاری کند حکم مرتد را دارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن