درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

هنگامی که یک تیم پزشکی برای آزمایش‍ها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند، قلب یا بعضی از اعضای میتی را از جسد او جدا سازند و پس از رفع احتیاج، اقدام به دفن آن کنند: الف) آیا با توجه به اینکه امواتی که این آزمایش‍ها بر روی آن‍ها اعمال می‍شود از مسلمانان هستند، اقدام به این کار جایز است؟ ب) آیا دفن قلب و بعضی از اعضاء جسد جدای از بدن میّت جایز است؟ ج) آیا با توجه به اینکه دفن و ملحق کردن قلب و بعضی از اعضاء مذکور به بدن میت، مشکلات فراوانی برای امدادگران دارد وظیفه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) جایز نیست و باید از بدن غیر مسلمان استفاده شود. ب) واجب است. ج) آن‍ها را به صورت مستقل دفن کنند.

مشاهده کامل

میتی را که برای کالبد شکافی می‍برند پس از دوختن پوست مقداری از بشره مخفی می‍ماند. حکم غسل او با اینکه آب به تمام پوست نمی‍رسد چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: گر چه کالبد شکافی جایز نیست مگر در موارد خاص، ولی چنانچه انجام شد غسل ظاهر پوست کفایت می‍کند و مقدار دوخته شده لازم نیست غسل داده شود

مشاهده کامل

آیا کالبد شکافی جهت بیرون آوردن مال غیر از بدن انسان (اعم از زنده و مرده) جایز است؟ مثلاً شخصی قلب مصنوعی، پلاتین و امثال آن را به عنوان عاریه به شخصی می دهد و شرط می کند که پس از مدّتی یا پس از وفات آن شخص، شیء مورد عاریه برگردانده شود، و یا شخصی شیء قیمتی شخص دیگری را بلعیده و برای بازگرداندن آن نیاز به کالبد شکافی و جراحی است. آیا کالبد شکافی در این موارد جایز است؟ آیا تفاوتی میان قبل از دفن و بعد از دفن وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر شیء داخل بدن انسان به نظر عرف متدیّن قابل اعتنا است، می توان کالبد شکافی کرد و تفاوتی بین قبل از دفن و بعد از آن نیست مگر اینکه نبش قبر بعد از دفن عرفاً، اهانت و هتک حرمت صدق کند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن