درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

این که می گویند برای وضو گرفتن شخص سالم، نایب گرفتن جایز نیست اگر کسی شلنگ را نگه دارد و دیگری وضو بگیرد آیا این وضو صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: صحیح است و مراد از نایب گرفتن در وضو، این است که برای انجام وضو نایب بگیرد و عرفاً دیگری در انجام وضو او را کمک کند.

مشاهده کامل

بعضی افرادی که سکته می کنند قسمتی از بدنشان لمس می شود ولی باز هم می توانند برخی از قسمت های وضو را خودشان انجام دهند. با این حال، اگر نایب بگیرند وضوی این افراد صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای قسمت هایی از وضو که خودشان می توانند آن قسمت را انجام دهند، نایب گرفتن جایز نیست.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن