درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر کارمند یا کارگر در ضمن خدمت فوت کند بیمه مبلغی را به بازماندگان به عنوان بیمه عمر پرداخت می کند. آیا به این مبلغ خمس تعلّق می گیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در مؤونه گردد خمس ندارد ولی اگر از سال خمسی زیاد بیاید خمس آن باید پرداخت شود.

مشاهده کامل

اگر کارمند یا کارگر یا یکی از افراد نیروهای مسلح، ضمن خدمت فوت نماید دولت حقوقی به بازماندگان به نام مستمری بازماندگان پرداخت می کند، آیا به این حقوق خمس تعلّق می گیرد؟ همچنین حقوقی که شرکتها به بازماندگان کارکنان خود می پردازند آیا مشمول خمس است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که صرف در مؤونه شود، خمس ندارد ولی اگر پس انداز شود و از سال خمسی اضافه بیاید باید خمس آن داده شود.

مشاهده کامل

افرادی که تحت پوشش بیمه هستند اگر در مقابل فوت، نقص عضو، خسارت اتومبیل، آتش سوزی و سرقت مبلغی از بیمه بگیرند آیا این پول مشمول خمس می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در مؤونه گردد خمس ندارد، ولی اگر از سال خمسی زیاد بیاید خمس آن باید پرداخت شود.

مشاهده کامل

شخصی از دنیا رفته و کل ماترک ایشان (اعم از منقول و غیر منقول) مثلاً پنج میلیون تومان می باشد، ایشان در وصیت خود نوشته است که پنج میلیون تومان به شخصی بدهکار است و همچنین پنج میلیون تومان خمس بدهکار است، حال با توجه به اینکه با کلّ ما ترک می توان یکی از این دو وصیت را انجام داد (هر دو دین هستند)، انجام کدام یک از این دو دین مقدم است؟.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: گر چه بعید نیست که بدهی او به مردم مقدم باشد اما احتیاط در آن است که در این زمینه از حاکم شرع اجازه دریافت کنند و چنانچه حاکم اجازه داد و یا فردی از وراث یا افراد دیگر حاضر به پرداخت خمس میّت شدند

مشاهده کامل

فردی در حین خدمت نیاز به مرخصی داشته ولی به دلیل نیاز به خدمات این فرد، با تمامی مرخصی سالیانه او موافقت نشده و هر سال مقداری از مرخصی باقی مانده که در طول ۳۰ سال خدمت ذخیره شده و حال در هنگام بازنشستگی این مرخصی محاسبه شده و حقوق آن یکجا پرداخت می گردد. آیا در هنگام دریافت باید بلافاصله خمس آن را بدهد؟ یا تا پایان سال خمسی فرصت دارد و در صورتی که از آن باقی ماند، باید خمس را بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه حقوق مرخصی شرعاً به ملک کارمند درنیامده باشد بلکه در پایان خدمت به او پرداخت شود جزو درآمد همان سال است و لذا چنانچه تا پایان سال خمسی صرف در هزینه معمول زندگی شود خمس ندارد.

مشاهده کامل

آیا کاهش ارزش پول در خمس تأثیری دارد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاک در خمس وجود سرمایه در همان زمان خمس است و لذا به همان ترتیب که ارزش پول کاهش می یابد ارزش خمس داده شده نیز کاهش یافته است پس در سر سال خمسی به هر مقدار که سرمایه و پول در اختیار دارد باید

مشاهده کامل

آیا طلا یا لوازمی که با پول غیر مخمّس خریداری شده و در حد شأن خانواده بوده و حال فرد برای خانه یا وسایل خانه در حد شأن خانواده به فروش رسانده خمس دارد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبل از خریدن طلا و یا لوازم مورد نیاز به پول آن خمس تعلق گرفته باشد، خمس دارد و الا خمس ندارد .

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن