آیا امورات خیرات که شب جمعه و غیره می دهند همان صدقات مندوبه است؟ آیا به سادات می رسد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: صدقات مندوبه است و به سادات هم می رسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن