آیا شرط پیش تعیین سود و تضمین آن در زمان انعقاد قرار داد سرمایه گذاری مشروع بوده و از لحاظ شرعی و حقوقی چنین شرطی نافذ است؟ یا اینکه پیش تعیین سود و بهره به منزله ربا بوده و حرام می باشد؟ و آیا سود همان بهره است؟ و آیا این گونه معاملات (پیش تعیین سود) معاملات بهره ای و ربوی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مقدار سود به صورت نسبت بین عامل و سرمایه گذار معین گردد و علی الحساب سود پرداختی معین گردد و خود عامل در ضمن عقد لازم دیگر ضرر را به عهده بگیرد اشکال ندارد و معامله ربوی نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن