آیا عامی باید تقلید کند یا اینکه می تواند وظایفش را بر طبق احتیاط انجام دهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از آنجا که بدست آوردن موارد احتیاط برای عامی معمولاً امکان ندارد لذا باید تقلید نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن