آیا فرزند خوانده که برای او از طرف پدر خوانده شناسنامه اخذ شده بعد از فوت پدر خوانده از او ارث می برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فرزند خوانده از نظر شرعی از پدر خوانده و همچنین از مادر خوانده ارث نمی برد بلکه از پدر و مادر حقیقی خود ارث می برد مگر آنکه در زمان حیات، چیزی را به او بخشیده باشند و یا چیزی را در حد ثلث اموال، برای او وصیّت کرده باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن