ارتباط بین زن و مرد در نقش¬هایی که نیازمند انتقال احساس به مخاطب است مانند نقش های زن و شوهر، مادر و فرزند و یا ارتباطات پیش از ازدواج چه حکمی دارد و تا چه حدی جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اینگونه ارتباطات در حدی جایز است که موجب بیان نامناسب و عاشقانه و یا حرکات و رفتارهای زننده نباشد و لذا هر گونه ایجاد ارتباط که موجب مفسده گردد، حرام است همچنین اصل امور مذکور در بیان روابط بین دو نامحرم در فیلم محل اشکال است لذا بنابر احتیاط لازم باید ترک گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن