افراد خيّر و مؤمن كه كمكهاى خود را به صورت اهدائى و نذورات، ردّ مظالم، زكات اموال و غيره كه به منظور كمك به نيازمنديهاى عزيزان و خانواده‏هاى بى‏سرپرست و ايتام و نگهدارى و حمايت از معلولين ذهنى و جسمى تحت پوشش در اختيار مركز عام المنفعه قرار مى‏دهند برئ الذمّه مى‏شوند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در موارد اهدائى و نذورات مربوط به اينگونه افراد اشكالى ندارد ولى در ردّ مظالم مسئولين امر بايد مواظب باشند صرف در سادات نگردد و در زكات هم بايد فقر احراز گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن