انجام بخش هایی از طرح و بر آورد مصوب مانند پژوهش و نگارش توسط تهیه کننده و یا افرادی که به طور قانونی مجاز به دریافت حق الزحمه مازاد بر حقوق موظف خود نیستند، و دریافت حق الزحمه با جایگزینی و استفاده از اسامی صوری چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در قبال زحمتی که برای عوامل دیگر می کشد پول مصوب برای آنها را بگیرد و نقصی در کار او نباشد مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن