اگر از ميان زوجين كافر زوج بعد از نزديكى مسلمان شود و در زمان عدّه يا پس از انقضاء عدّه بميرد در چه صورتى زوجه از او ارث مى‏برد و در چه صورتى زوجه از او ارث نمى‏برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر زوجه در زمان عدّه مسلمان شود و تركه هم تقسيم نشده باشد ارث مى‏برد و اگر تا بعد از انقضاء عدّه مسلمان نشود ارث نمى‏برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن