اگر بعد از اقاله و قبل از تسلیم یکی از عوضین بدون تقصیر مال تلف شود بر عهده کیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بعد از اقاله مال حکم امانت در دست خریدار را دارد و لذا اگر بدون تقصیر و سهل انگاری خریدار تلف شود، ایشان ضامن نیست و تلف از فروشنده محسوب می شود و در غیر این صورت تلف بر عهده خریدار است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن