اگر داخل دهان به جهتی خون بیاید لطفاً نحوه تطهیر آن را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با بر طرف شدن خون ـ در آب دهان مستهلک شود یا بيرون ريخته شود ـ داخل دهان خود به خود پاک مي شود، و بخش بيرونی دهان و لبها اگر آلوده شود باید با آب تطهير گردد یعنی در آب جاری یا کر شسته شود و یا با آب قلیل دو مرتبه شسته شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن