اگر قیمت جنسی مثلاً فرشی ۲۰ هزار تومان باشد و انسان آن را از کسی به صورت نسیه با دادن پنج چک مدّت دار ۵ هزار تومانی بخرد و همان جنس را به صورت نسیه با گرفتن شش چک ۵ هزار تومانی به فرد دیگری بفروشد آیا معامله اوّل ودوم صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر دو معامله صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن