اگر كسى بميرد، رفتن به منزل او براى فاتحه خواندن در حالى كه بچّه‏هاى او نابالغ هستند، چه حكمى دارد و بر فرض عدم جواز توقّف، اگر تسليت گويندگان بعوض مقدار توقّف پولى را به يتيمان بدهند آيا توقّف جايز است؟ و حكم افرادى كه به منزل او جهت حفظ جان و مال مى‏روند، چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: رفتن به خانه يتيمان در غير حالت ضرورت بدون جبران كردن آن به دادن چيزى براى غير مادر، خالى از اشكال نيست خصوصاً اگر مستلزم اضرار به مال آنها باشد ولى اگر ضرورت اقتضاء كند مادر آنها و يا كسى كه حفاظت آنها را به عهده دارد مى‏تواند رفت و آمد كند كه در اين صورت جايز است بلكه در بعضى موارد لازم مى‏باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن