اگر نامحرم از اهل کتاب یا کافر باشد لمس بدن او چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بدون قصد ریبه و شهوت و در صورت تشخیص ضرورت شرعی مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن