اگر کسی در ساختمان اجاره ای که اجاره را نپرداخته اما قصدش پرداخت اجاره می باشد اما در حال حاضر به دلیل نداشتن توان مالی توانایی پرداخت ندارد می تواند اعمال عبادی را انجام دهد ؟ آیا این کار غصب است ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: انجام اعمال عبادی اشکال شرعی ندارد .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن