با سلام و عرض ادب اینجانب در اثر سانحه ای دچار شکستگی مچ دست واز کار افتادن تقریبا ۸۰درصد از حرکات دست چپ خود میباشد ودست چپ از مچ بسمت پایین منحنی شده است ودوتاانگشتان دست (انگشت وسط وکناری حالت جمع شدن بخود گرفته اند) بطوری که هنگام سجده تمام کف دست کامل روی زمین قرار نمیگیرد فقط انگشت کوچک وبخشی از کف دست (شصت دست کامل)روی زمین قرار میگیرد. ۱-امامت بنده چه حمکی دارد؟ایا میتوانم امام جماعت شوم؟ ۲-ایا میتوانم اجیر شوم ونماز استیجاری بخوانم یا خیر؟ ۳-چنانچه جواب خیر باشد تکلیف نمازهای استیجاری که تاالان انجام داده ام چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر عرفا مقداری از کف دست بر زمین قرار گیرد امامت او اشکال ندارد.

۲_ اجیر شدن با فرض فوق مانعی ندارد و نمازهای خوانده شده به این طریق صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن