بسمه تعالی بسمه تعالی باسلام ودعای خیر شخصی برای آبیاری باغ خود جهت انتقال آب از نهرعمومی خارج از ملک اینجانب در چندین سال گذشته از طریق جوی موجود در داخل ملک محصور اینجانب که ایجادی و اختصاصی اینجانب بوده مخفیانه و بطورشبانه و بدون اذن و اجازه اقدام به انتقال آب داخل ملک محصور اینجانب نموده است آیادراین صورت برای آن شخص حق انتقال آب در ملک اینجانب ایجاد میشود؟آیا عمل مذکور آن شخص مشروع است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه موجب تصرف در ملک شما شود نیاز به اجازه دارد و الا تصرف حرام است گرچه استفاده از آب مانعی ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن