بسمه تعالی جناب مستطاب،مرجع عالیقدر جهان تشیع،حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(مدظله العالی) با سلام و تحیات شخصی هیچ گونه مال منقول و غیر منقولی ندارد و بعد از فوت مورث، ارزش ریالی کل سهم الارث این شخص از کل ماترک مورث به میزانی است که بتواند با آن منزلی در شان ،جهت سکونت خود و افراد تحت تکفلش اجاره یا خریداری نماید. لذا با توجه به فرض سوال، آیا این سهم الارث شخص جزو مستثنیات دین آن شخص است؟ مستدعی است نظر شرعی و حکیمانه خود را با توجه به فرض سوال صادر فرمائید. خداوند بر عزت شما بیافزاید ابراهیم گنجی قلیچی_ وکیل پایه یک دادگستری

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر بالفعل دارای منزلی باشد که در شأن او است یا با سهم الارث به دست آمده در حال خرید خانه باشد به گونه ای که عرفا بگویند اگر خانه را نخرد دچار گرفتاری و عسر و حرج می شود، جزو مستثنیات دین می باشد ولی صرف اینکه سهم الارث او به اندازه یک خانه است ولی قصد خرید خانه ندارد و یا هنوز آن را نگرفته باشد جزو مستثنیات دین نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن