بنده کمرم جوش های زیادی دارد که وقتی آنها را خالی میکنم خون از آن جاری می شود لکن جوشها یکجا جمع نیستند بلکه به صورت یک خط پشت سر هم هستند در چه صورت بنده می توانم با توجّه به خونی که آمده نماز بخوانم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خونی که در جای جوش وجود دارد جاری نشود نماز خواندن با آن اشکال ندارد اما اگر جاری شود در صورتی که از یک درهم بیشتر نشود یا آب کشیدن آن مشکل است نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن