به نظر شما زمان افطار چه زمانی است آیا غروب آفتاب برای آن کافی است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

به نظر ما زمان افطار استتار قرص خورشید است که علامت آن رفتن سرخی از وسط آسمان است ( ذهاب حمره مشرقیه) و یقینا این امر با مغرب شرعی محقق است ولی قبل از آن و در زمان غروب آفتاب مشکوک است لذا باید احتیاط نمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن