دعا نویسی از نظر شرع مقدّس چه حکمی دارد و نظر حضرتعالی در مورد دعانویسی و گرفتن صله در قبال دعا چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: صرف دعا نویسی اگر موجب به هم خوردن روابط افراد و یا ظلم به آن¬ها نشود، اشکال ندارد و پولی که دریافت می شود باید در قالب هدیه و بدون تعیین مبالغ غیر منصفانه و یا اجبار آنها باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن