سلام ازدواج موقت بادخترنابالغ به قصدمحرمیت بستگان چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر بر خلاف مصلحت دختر نابالغ نباشد با اجازه ولیّ دختر اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن