سلام علیکم مراد از فک پایین که باقی گذاشتن موهای آن واجب است چیست؟ آیا شامل گونه ها هم می شود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

بنابر احتیاط واجب مراد از فک شامل گونه ها هم می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن