سلام علیکم وقت بخیر مقدمه: ما می دونیم در جامعه هم زن هست و هم مرد و اگر انسانی از خانه بیرون برود بالاخره قطعا توسط نامحرم دیده شده و دیده می شود با این مقدمه من از شما سوالی داشتم اگر زنی به شوهرش برسه ، به بچه اش برسه ، و بدون اینکه تبرج کنه و با رعایت حجاب اسلامی ، بخواد فعالیت مفید غیر ضروری در خارج از خانه انجام دهد (با فرض اینکه اجازه شوهر را دارد) در اینصورت با توجه به مقدمه ، ماندن این زن در خانه بیشتر رجحان یا استحباب دارد ، یا انجام فعالیت اجتماعی مفید غیر ضروری؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در هر حال ماندن زن در خانه و کمتر به بیرون رفتن برای زن بهتر است و رجحان دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن