شخصى ملك موقوفه‏اى را اجاره مى‏كند سپس بخشى از زمين¬هاى موات حريم آن را احياء مى‏كند، آيا مستأجر مى‏تواند مالك آنها شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با احياء زمين مواتى كه وقف نيست مستأجر، مالك آن مى‏گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن