ملکی است که هفتاد سال سابقه کشت و زرع داشته و در حال حاضر این زمین زیر کشت و زرع می باشد و عدّه ای کشاورز از طریق کشت روی آن امرار معاش دارند. آیا تعرض وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به آن جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تعرض به ملک غیر، حتّی توسّط وزارت مسکن وجاهت شرعی و قانونی ندارد و با تمسّک به قاعده ید و تصرّفات مالکانه، تعرض به ملک مذکور جایز نیست مگر آنکه دلیلی محکم تر از قاعده ید، اقامه گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن