منزل مسكونى كه در اختيار اينجانب است آيا مى‏شود به اسم خانم كرد و زمينى كه دارم آيا مى‏شود آن زمين را براى ثلث خودم قرار دهم يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در زمان حيات به خانمتان ببخشيد، اشكال ندارد و زمينى كه داريد اگر از ثلث اموالتان كه به ارث گذاشته مى‏شود، بيشتر باشد بايد با اجازه ورثه به عنوان خودتان وصيّت كنيد ولى اگر به حدّ ثلث باشد يا كمتر اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن