نظر به گستره وسیع طیف صنعتی کشور و اهمّیّت آب در انجام امور و برآورده ساختن نیازهای آنها، عنایت فرمایید احکام مربوط به استعمال پساب های متنجّس را در مصارف صنعتی بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن