درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

حکم تخریب محیط زیست که موجب ضرر و زیان عمومی است نظیر آلوده ساختن رودخانه ها، نهرها و دریاچه ها چه از طریق پساب شیمیایی کارخانجات و چه از طریق دیگر که منجر به آسیب رساندن یا نابودی محیط زیست، آبها و دریاها می شود و همچنین دیدگاه فقهی درباره تخریب جنگل ها و مراتع که از انفال می باشد چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تخریب منابع طبیعی از قبیل جنگلها و نهرها و آبها شرعاً حرام است و مسئولین باید راههای مناسب را جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در نظر بگیرند.

مشاهده کامل

فردى از دنيا رفته و ما يقين داريم كه اهل خمس و زكات نبوده، اكنون فرزندان او اطعام مى‏دهند، آيا از آن غذا مى‏توان استفاده كرد؟ در صورت عدم جواز به چه نحو مى‏توان تصرّف كرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بهتر است از حاكم شرع اجازه گرفته شود و بعد به قدر متيقّن چيزى به عنوان خمس، عوض غذاى خورده شده بدهند، بهتر است.

مشاهده کامل

طلاّبى كه جهت تبليغ در روستاها به منزل افرادى مى‏روند كه مى‏دانند اهل خمس نمى‏باشند و از غذاى آنها استفاده مى‏كنند يا در خانه آنها نماز مى‏خوانند، وظيفه چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد از حاكم شرع استيذان كنند و يا مقدارى را جهت خمس اخراج كنند مگر خمس به عین مال تعلق نگرفته باشد و به ذمّه فرد باشد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن