درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

مواردي که در اثر جنايت قسمتي از شنوايي يا بينايي يا عقل زائل گردد و ميزان آن قابل تشخيص نباشد. ديه چه مقدار ثابت ميشود؟ اگر ارش ثابت ميشود ملاک در تعيين آن چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : به مقداری که قطعا شنوایی و یا بینایی و یا عقل زائل گردیده است ارش تعلق میگیرد و چنانچه قدر متیقنی با نظر کارشناسان مشخص نباشد مصالحه یا رجوع به حکم حاکم می شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن