درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

با توجّه به اين كه زكات فطره را با بودن مستحقّ از محلّ و روستا نبايد خارج كرد، اگر فقيرى از روستائى به روستاى ديگر رفت آيا مى‏توان به او زكات داد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: زكات به چنين فقيرى كه سكونت در آن روستا ندارد، به احتياط مستحبّ داده نشود لکن اگر داده شود برئ الذمه می شود.

مشاهده کامل

كسى كه مقلّد مرجعى است كه مى‏گويد، احتياط واجب آن است كه زكات فطره از محلّ خارج نشود در حالى كه او مدّت زيادى از محلّ خارج مى‏نموده است و الان متوجّه مسئله شده، آيا بايد دوباره زكات فطره را بدهد يا اين كه مى‏تواند به مرجعى رجوع كند كه احتياط او مستحبّى است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: رجوع به مرجع دیگر نسبت به گذشته تأثیری ندارد و چون مرجع او احتیاط واجب داشته است، گناه کرده است ولی دادن مجدّد زكات از نظر ما لازم نيست و در آينده مى‏تواند در اين مسئله از مرجعى كه جايز مى‏داند، پيروى كند.

مشاهده کامل

مراد شما از محلّ كه مى‏فرمائيد: اگر در محلّ خودش مستحقّ پيدا شود الى آخر مسئله چه مى‏باشد و آيا فرقى بين تهران و شهرستان و روستا مى‏باشد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مراد از محلّ منطقه ای است که در آن منطقه زندگی میکند و مختص به محلّه زندگی نیست بلکه شامل شهرک و یا شهر هم می شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن